معرفی نرم افزار Hec-1
نام برنامه: Hec-1
سال تولید و version:
نسخه کامپیوتر بزرگ در سال 1973 و نسخه pc آن اولین بار در سال 1984 تولید شده است.
تولید کننده:مرکز مهندسی هیدرولوژِی وابسته به واحد مهندسی ارتش آمریکا .
فضای کاری و زبان برنامه: نسخه ps در محیط DOS و نسخه کامپیوترهای بزرگ در VM و VMS.
راهنمای استفاده (Manual) و help : راهنمای استفاده به زبان انگلیسی در دسترس است .
طبقه بندی هیدرولوژی کاربرد عام یا هدف :
مهندسی هیدرولوژی کاربرد خاص در منابع آب: شبیه سازی واکنش رواناب سطحی رودخانه در مقابل بارندگی روی حوزه آبریز با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولوژی و هیدرولیکی .
منابع دسترسی:
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس ، دفتر برنامه ریزی مطالعات منابع آب شرکت تماب.
شرح مختصر:
این برنامه برای شبیه سازی رواناب سطحی رودخانه در اثر بارندگی در حوزه آبریز با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد و رابطه روند بارندگی با رواناب را در درون حوزه آبریز شبیه سازی می کند و نتیجه را در هر نقطه مورد نظر محاسبه و هیدروگراف جریان را تعیین می نماید .
تواناییهای برنامه:
شبیه سازی رواناب در حوزه آبریز ، شبیه سازی رواناب از برف ، را تعیین می نماید . ایجاد هیدروگراف واحد و بهینه سازی پارامترهای تلفات ، بهینه سازی پارامترهای تلفات ، بهینه سازی پارامترهای روند سیلاب در رودخانه ، ترکیب موارد فوق ، تجزیه و تحلیل پارامترهای اطمینان هیدرو گراف در سد ها ، هیدروگراف های سیلاب همراه با زیر حوزه های مختلف جریان های متفاوت و کنترل سیلاب و بهینه سازی شکست سد از نظر حد اکثر جریان ، تجزیه و تحلیل سیستم آن . از این برنامه در مطالعات اکثر سدها و خصوصا طرح سد کرخه استفاده شده است .
تاریخچه نرم افزار:
بسته نرم افزاری HEC-1 برای نخستین بار در سال 1967 توسط Leo . R . Beard و سایر همکاران او در مرکز مهندسین هیدرولوژی امریکا (HEC) پایه ریزی شد . اولین ویرایش از HEC-1 در اکتبر سال 1968 چاپ شد و سپس برنامه گسترش پیدا کرد و دوباره در سال 1969 و 1970 منتشر شد . ویرایش نخست این برنامه از برنامه های مختلف کوچکتری تشکیل شده است که قبلا بطور مستقل راه اندازی شده اند . این برنامه های کوچک هنوز هم در مرکز HEC در دسترس می باشند . در سال 1973 ویرایش سال 1970 تغییر پیدا کرد و در این ویرایش روش های محاسباتی مورد استفاده در برنامه بدون تغییر باقی ماند ولی فرمتهای ورودی و خروجی پر معنی و خوانا برای برنامه انجام گرفت . در سال 1981 ویرایش جدیدی از ویرایش سال 1970 شد و قابلیت های محاسباتی شکست سد ( HEC-IDB ) وبهینه سازی طرح (HEC-IGS) و موج سینماتیکی (HEC-IKW) به برنامه اضافه شد . ویرایش ریز کامپیوتر (ویرایش PC) نرم افزار HEC-1 در تاریخ 1984 توسعه یافت . ویرایش pc (main frame) HEC-1 می باشد . به غیر از اینکه به دلیل محدودیت های کامپایلر و حافظه ریز کامپیوتر در آن زمان ، قابلیت های شبیه سازی هیرولوژیکی را همراه با سیستم ذخیره اطلاعات HEC یعنی DSS بازگو می کند . بسته کامل HEC-1 شامل سیستم ذخیره اطلاعات بوده و بر روی PC و ریز کامپیوتر HARRIS قابل دسترس است . نرم افزار HEC-1 با بسته DSS بروی سایر سیستم های کامپیوتری پشتیبانی نشده است . قابلیت DSS اجازه ذخیره و باز یابی اطلاعات را به سایر برنامه های کامپیوتری می دهد . قابلیتهای هیدرولوژیکی جدید شامل محاسبه نفوذ به روش گرین امپ و روند یابی سیلاب به روش سکینگهام کونج و وارد کردن خروجی های مخزن بر حسب زمان و راه حل عددی معادله موج سینماتیکی می باشد . روش روند یابی ماسکینگهام کونج ممکن است در محاسبات رواناب سطحی موج سینماتیکی و در جمع کننده اصلی (collector) و آبراهه اصلی (Main channels) استفاده شود.
کتابچه های بسته نرم افزاری HEC-1 :
بسته نرم افزاری HEC-1 دارای کتابچه های مختلفی است . نرم افزارهای سه کتابچه پشتیبان نرم افزار عبارتند از :
1-installation and Execution instruction for icrocomputer version of HEC-1
(آموزش نصب و اجرای ویرایش زیر کامپیوتر HEC-1)
2-Installation instruction for the device drivers
(آموزش نصب و راه اندازی وسیله)
3-Overview of display for the PC
(مروری بر برنامه Display روی PC ها)
حجم هر یک از این سه کتابچه پشتیبان نرم افزار کمتر از 10 صفحه است و اولین کتابچه پشتیبان شامل نیازهای سخت افزاری جهت اجرای برنامه و نحوه نصب نرم افزار و نحوه نصب آنها بروی سیستم و اینکه چطور آنها با برنامه Display و ننحوه اجرای آ« و مروری بر اکثر دستورات متوالی مورد استفاده است .
چهار کتابچه راهنمای استفاده از بسته نرم افزاری HEC-1 عبارتند از :
1-HEC-1 flood hydrology package
2-Coed, crops of engineers editor.
3-HEC DSS users guide and utility programs manuals
4-HEC-1 IN, interactive input developer for HEC-1
راهنمای استفاده شماره یک کتابچه اصلی است که شامل مفاهیم و متدلوژی و فرمت ورودی و خروجی مورد استفاده در HEC-1 می باشد. که حجم آن حدود 350 صفحه است.
راهنمای استفاده شماره 2 امکان استفاده از ویرایشگر صفحه کامل را در بسته نرم افزاری توضیح می دهد.
راهنمای استفده شماره 3 شامل کتابچه نوشته شده برای برنامه Display به همراه برنامه های پشتیبان HEC DSS که فعلا روی ریز کامپیوترها پیاده نشده می باشد.راهنمای استفاده شماره 4 تنها منبع اطلاعاتی نحوه استفاده HEC-1 می باشد و حجم آن 10 صفحه است.
قابلیت های برنامه:
A.شبیه سازی بارش-رواناب شامل:
1)بارندگی : هایتو گراف بارندگی ، بارندگی های تاریخی ، بارندگی های مصنوعی ، بارش برف و برفاب.
2) نفوذ و برگاب : روش تلفات اولیه ثابت و یکنواخت ، روش تلفات نمایی ، روش شماره منحنی SCS ، روش هولتن ، روش گرین – امپت ، ترکیب تلفات بارندگی و برفاب.
3)هیدروگراف واحد : روش پایه ، روش هیدروگراف واحد مصنوعی.
4)دبی پایه.
5)روند یابی سیل : روش نفوذ آبراهه ،ماسکینگهام ،روش مقادیر اجرایی(Working Rand) ،روش پالس اصلاح شده ، روش تراز و حجم مخزن ، روش متوسط - تاخیر(Average-Lag ) ، روش محاسبه ذخیره مخزن و تراز از طریق مقادیر ورودی و خروجی ، روش موج سینماتیکی ، ترکیب ماسکینگهام کونج و موج سینماتیکی.
6)انحراف
7)پمپاژ
B.کالیبراسیون پارامترها شامل :
1)پارامترهای هیدروگراف واحد و تلفات.
2)پارامترهای روند یابی.
C.آنالیز چند طرح و چند سیلاب.
D.آنالیز ایمنی سد.
E.شبیه سازی رابط بین مساحت و ارتفاع بارندگی.
F.آنالیز خسارات سیلاب.
G.بهینه سازی سیستم کنترل سیلاب.
+ نوشته شده توسط پوریا غلامی در پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ و ساعت 12:49 |

Powered by WebGozar